Wstęp

 

 

Uczestnikami projektu, była 12-osobowa grupa uczniów klasy 3 Technikum Organizacji Reklamy. Staż odbył się w miejscowości Bergerac, we Francji przy pomocy partnerskiej szkoły Jean Capelle. W czasie tego stażu uczniowie tej grupy zapoznali się z działaniem firm we Francji (sposoby reklamowania czy promocji). Efektem ich wyjazdu było odbycie stażu zagranicznego w firmach na terenie miasta oraz przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu oraz prezentacji dotyczącej strategii marketingowej firm.


Ucznowie biorący udział w projekcie otrzymali certyfikaty Europass Mobility i Certyfikat uczestnictwa w projekcie.

  1. pl
  2. en

Staż zagraniczny Technikum Organizacji Reklamy Francja, Bergerac

Projekt ,,Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Impossible is nothing - Technicy z kartuskiego Wzgórza zdobywają europejskie doświadczenie

 

NR UMOWY: POWERVET - 2014-1-PL01-KA102-000773

Ty też stwórz własną stronę w WebWave za darmo. Pokaż siebie i swój biznes w sieci, tak jak chcesz.